Vejledning

Der er brede rammer for, hvad der kan søges midler til.

Bemærk, at den samlede tilskudsgrænse incl. materialer og/eller transport ikke må overstige 10.000 kr. (20.000 kr. ved kompetencegivende uddannelser).

I drop-downlisten under 'Aktivitetstype' kan du vælge mellem de aktiviteter, der kan søges midler til.

Vigtigt: Hvis du vælger 'Kompetenceudvikling og efteruddannelse' skal det være kompetencegivende uddannelser, der giver ECTS-point. Ansøgningen vil blive afvist, hvis dette ikke er tilfældet. Er man i tvivl kan Tryghedspuljen kontaktes på info@tryghedspuljen.dk eller medarbejdere og TR kan kontakte OAO på tlf. 46 97 38 04, og ledere kan kontakte KL på tlf. 33 70 30 79.

Se positivlisten for kompetencegivende uddannelser her.

Aktiviteten skal være påbegyndt i opsigelsesperioden.

Vær opmærksom på, at hvis aktiviteten strækker sig ud over opsigelsesperioden, skal ansøgers A-kasse være indforstået med dette, således ansøger ikke bliver trukket i dagpenge.