Vejledning

Det er muligt at søge om midler til materialer og/eller transportudgifter.

Bemærk, at den samlede tilskudsgrænse incl. materialer og/eller transport ikke må overstige 10.000 kr. (20.000 kr. ved kompetencegivende uddannelser).

Er det muligt at få dækket transportudgifterne efter andre regler (f.eks. AMU-regler om transportgodtgørelse) skal denne mulighed anvendes.

Hvis kommunens regler giver mulighed for udbetaling af kørselsgodtgørelse, støtter Tryghedspuljen med den lave sats.