Vejledning

Her ses de oplysninger, der er indtastet.

Alle oplysninger kan ændres, indtil der er trykket 'Bekræft'.

Hvis der er angive en * ved beløbet, er beløbet justeret efter reglerne for beløbsgrænser for den ansøgte uddannelsesart.

Er oplysningerne korrekt indtastet, tryk da 'Bekræft'. Herefter kan ansøgningen udskrives og underskrives af ansøger, leder og tillidsrepræsentant. Ansøgningen med underskrifter skal herefter scannes og uploades via det link, som ansøger, leder og tillidsrepræsentant har modtaget fra Tryghedspuljen.

Opdager I fejl i ansøgningen efter, der er trykket 'Bekræft', kan I kontakte Tryghedspuljen på info@tryghedspuljen.dk eller tlf. 33 70 30 79, der vil hjælpe med at tilrette ansøgningen inden underskrifterne sættes på ansøgningen.

Hvis ansøgningen godkendes, udbetales midlerne inden for en uge til den NemKonto, der er knyttet til det oplyste P-nummer.